Resultatenrekening 2014

KOSTEN -
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60) -
Diensten en diverse goederen (61) -
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62) -
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) -
Andere bedrijfskosten (64) -
Financiƫle kosten (65) -
Uitzonderlijke Kosten (66) -
OPBRENGSTEN -
Omzet (70) -
Wijziging in de voorraad en bestellingen in uitvoering (71) -
Geproduceerde vaste activa (72) -
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies (73) -
Overige bedrijfsopbrengsten (74) -
Financiƫle opbrengsten (75) -
Uitzonderlijke opbrengsten (76) -


Klik hier voor de gegevens voor 2013
Klik hier voor de gegevens voor 2012
Klik hier voor de gegevens voor 2011
Klik hier voor de gegevens voor 2010
Klik hier voor de gegevens voor 2009
Klik hier voor de gegevens voor 2008
Klik hier voor de gegevens voor 2007
Klik hier voor de gegevens voor 2006
Klik hier voor de gegevens voor 2005