ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

We vinden het belangrijk om iedereen die bij ons werk betrokken is en ons steunt, goed te informeren. Iedereen heeft het recht te weten hoe wij uw geld besteden voor de duurzame begeleiding van kwetsbare kinderen en hun families.

Om de cijfers goed te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat SOS Kinderdorpen vanuit België niet alleen actief is in België, maar ook in de rest van de wereld. De Belgische wetgeving verplicht ons evenwel om onze activiteiten in België te organiseren via 2 afzonderlijke verenigingen:
- de vzw SOS Kinderdorpen België houdt zich bezig met alle activiteiten die ten goede komen aan kwetsbare kinderen in België
- de vzw SOS Kinderdorpen België helpt de wereld groepeert alle activiteiten voor kwetsbare kinderen en hun families buiten België.

De cijfers die in deze database zijn ingegeven, betreffen de geconsolideerde cijfers van de twee vzw's.

Er zijn diverse vormen van controle op onze financiële cijfers.
De jaarrekening wordt opgesteld door de raad van bestuur, gecontroleerd door een erkende bedrijfsrevisor en goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Op basis van controles door de FOD financiën hebben de beide vzw’s het recht om fiscale attesten uit te keren, comform artikel 104.4 van het wetboek van de inkomstenbelasting van 1992.
Beide vzw’s zijn lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Het label van VEF garandeert u dat onze rekeningen transparant zijn en voldoen aan de opgelegde regelgeving van onze sector. Op www.vef-aerf.be leest u meer over deze informatieplicht. We respecteren ook de Ethische code van de VEF wat inhoudt dat onze fondsenwerving op een ethisch correcte manier gebeurt.
Beide vzw’s zijn verder nauw verbonden met SOS-Kinderdorf International, die de goede realisatie van alle SOS projecten in de wereld coördineert en de audit en controle van de rekeningen van alle SOS Kinderdorpen in de wereld verzekert.
Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking op regelmatige basis controles uit.

Dankzij interne en externe controles, kan SOS KB garanderen dat - op jaarbasis - meer dan 65 % van haar inkomsten rechtstreeks worden gebruikt voor ontwikkelingsprojecten voor kinderen.


SOS Kinderdorpen België vzw

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015