ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Dierenartsen Zonder Grenzen hecht veel belang aan een gezond en vooral transparant financieel beleid, zowel op de hoofdzetel als op de regionale kantoren.
Naast een eigen jaarlijkse audit, worden de werking en de rekeningen van de ngo gecontroleerd door verschillende geldschieters, waaronder de Europese Commissie, USAID en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD). De interne en externe boekhoudkundige doorlichtingen helpen Dierenartsen Zonder Grenzen om zich continu te verbeteren.

Fondsenwerving

Door de toename van haar activiteiten, moet de ngo voortdurend op zoek naar nieuwe geldschieters en sponsors om over voldoende eigen gelden te beschikken en zo te kunnen instaan voor de medefinanciering van haar subsidieprogramma’s. Via een efficiënte fondsenwerving probeert Dierenartsen Zonder Grenzen zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid van institutionele fondsenverstrekkers te verminderen. Het is de bedoeling om een zo groot mogelijk deel van de eigen fondsen aan te wenden voor ontwikkelingsprogramma’s. De ngo streeft ernaar om het beheer van de hoofdzetel en de regionale kantoren voor 100% te financieren via de administratiekosten van de programma’s.
Klik hier voor meer informatie...

Dierenartsen Zonder Grenzen

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015