ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Handicap International België maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van de Federatie Handicap International. Op financieel vlak een grote verandering: het beheer van de programma's op het terrein is sindsdien volledig in handen van de Federatie. Alle activa en passiva gelinkt aan die programma's werden overgedragen aan de Federatie en bevinden zich niet langer op de balans van Handicap International België. De rekeningen van voor 2012 kunnen dus niet vergeleken met deze erna.

Handicap International schenkt veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen van de vereniging worden gecontroleerd door Ernst & Young. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze donateurs. Daarnaast kunnen onze budgetten slechts worden ingezet na het doorlopen van strikte interne procedures. Dankzij de hoger genoemde externe en interne controlemechanismen kunnen we verzekeren dat de middelen die we van onze donateurs krijgen optimaal worden beheerd.

Handicap International is bovendien een actief lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF - www.vef-aerf.be) en onderschrijft de deontologische code van de VEF. Daarin is ieders recht op informatie opgenomen.

Handicap International Belgium

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015