ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Trias heeft naast het hoofdkantoor in Brussel, acht landenkantoren en de twee regiokantoren verspreid over drie continenten. Financieel betekent dit dat het hoofdkantoor middelen overdraagt naar de overzeese kantoren en desgevallend aan de partners, waarna het lokaal beheerd wordt.

De kosten voor de realisatie van de doelstellingen bestaan uit twee delen, namelijk de kosten voor de werking in het Zuiden (waaronder de getransfereerde middelen hierboven vermeld) en de kosten voor de werking in Vlaanderen. De kosten van de acht landenkantoren en de twee regiokantoren dragen bij tot de realisatie van de ontwikkelingsrelevante doelstellingen in het Zuiden. Zowel voor de overzeese kantoren als de partners in het Zuiden bestaan die uitgaven uit investerings-, werkings- en personeelskosten.

Over de doelstellingen kan je meer lezen op www.triasngo.be/wat-doen-we/doelstellingen/.

De kosten voor algemeen beheer omvatten de werkings- en personeelskosten van diverse divisies op de hoofdzetel, met name het Management Department, het Internal Operations & Service Department, het Network Development Department (exclusief de Noord-Zuid Adviseurs), het Programs Coordination Department (exclusief de kosten voor de Learning Advisors) en het Quality Department.

Fondsenwerving betekent eigen middelen verwerven, in een logica van medefinanciering via subsidies, en de gelden bereiken ons op twee manieren: door verkoop (merchandising) en door giften (donaties). Trias ontvangt subsidies van de Belgische overheid (DGD, BFFS, Synergie projecten, Provincies en Gemeenten), van Europese instanties en de Vlaamse Gemeenschap.

Trias is financieel gezond. De organisatie is solvabel en heeft voldoende liquiditeit. Dit betekent dat Trias al zijn verplichtingen probleemloos kan nakomen.

Klik hier voor meer informatie...

Trias vzw

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015