ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

11.11.11 heeft verschillende financieringsbronnen. Onze belangrijkste inkomstenbron is uiteraard de jaarlijkse 11.11.11-campagne maar daarnaast ontvangen we jaarlijks bijna even veel van de federale overheid. Een derde belangrijke bron van opbrengsten is de Nationale Loterij. Ook van hen ontvangen we ieder jaar opnieuw een belangrijk bedrag. Tenslotte dragen ook de Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse provincies hun steentje bij.

De verkregen opbrengsten worden aan heel wat verschillende zaken besteed. In eerste instantie beschikken wij natuurlijk over een beheersstructuur die moet betaald worden: het algemeen secretariaat, de boekhouding, de personeelsdienst, ICT, logistiek,… Dergelijke kosten noemen we kosten voor algemeen beheer. Daarnaast zijn er natuurlijk de kosten voor fondsenwerving.

Al de rest van de opbrengsten wordt besteed aan de realisatie van onze doelstellingen. Dat doen we door ondersteuning van onze partners in het zuiden, samenwerking met onze lidorganisaties of door te investeren in educatie, sensibilisering en politiek werk in België.
Klik hier voor meer informatie...

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015