ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Memisa heeft verschillende financieringsbronnen. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de publieke, institutionele donors die dragen rond 70% van het jaarlijkse budget. De rest komt van de private bronnen, waaronder de rechtstreekse schenkingen en legaten.

Dankzij de vrijgevigheid van onze schenkers kan Memisa projecten in het Zuiden uitvoeren. De doeltreffendheid van onze acties op het terrein heeft er voor gezorgd dat we complementaire financiering krijgen van verschillende institutionele donoren: op deze wijze wordt uw bijdrage vervijfvoudigd!

Onze medische projecten in het Zuiden vertegenwoordigen 92,4% van ons jaarlijks budget
(circa 8,4 miljoen euro). Deze projecten kunnen worden onderverdeeld in drie pijlers:

· structurele meerjarenprogramma’s 78%

Memisa besteedt 78 % van het budget aan lange-termijnsteun. 38 gezondheidszones en de strijd tegen de slaapziekte in Congo krijgen structurele ondersteuning van Memisa. We steunen eveneens de basisgezondheidszorg in Mauritanië en in India.

· noodhulp en wederopbouw 12%

Door de aanwezigheid van onze equipes in de D.R. Congo en de vertrouwensrelatie met meerdere partners in het gebied van de Grote Meren, kan Memisa op een efficiënte en aangepaste wijze noodhulp bieden en tussenkomen in belangrijke wederopbouwprogramma’s. Deze interventies zijn, op enkele uitzonderingen na, gefinancierd door verschillende institutionele donoren.

· microprojecten op eigen fondsen 7% en projecten met steun van derden (gelibelleerde
projecten) 3%

Microprojecten: 7% van het budget wordt besteed aan ongeveer 150 microprojecten. Deze worden volledig met eigen fondsen gefinancierd. De gemiddelde steun bedraagt € 5.000 à € 10.000 per project. Het gaat over heel concrete, kleinschalige initiatieven die Memisa steunt. De coördinatiekosten liggen zeer laag.


Kosten Fondsenwerving

De directe kosten van de fondsenwerving (mailings naar onze schenkers) bedroegen in 2011 202.298 euro. Dit bedrag houdt geen rekening met de personeelskost (goed voor een FTE van 2,05.


Klik hier voor meer informatie...

Memisa België

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015