ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

Oxfam-Wereldwinkels gaat op transparante en correcte wijze om met de beschikbare middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering, na controle door Clybouw bedrijfsrevisoren.

De inkomsten van Oxfam-Wereldwinkels komen uit verschillende bronnen. Er zijn de inkomsten afkomstig uit de verkoop van fairtrade producten. Daarnaast zijn er individuele giften en overdrachten vanwege andere organisaties. Voorts zijn er subsidies vanuit europees, federaal, regionaal, provinciaal of lokaal niveau.

Oxfam-Wereldwinkels is een NGO erkend door de Belgische overheid.

De gegevens op deze website zijn conform ons jaarverslag en conform de neergelegde rekeningen bij de diverse overheidsinstellingen.
Klik hier voor meer informatie...

OWW - Oxfam Wereldwinkels

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015