ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fiche: financiële informatie

KIYO houdt van goed beheer en een transparante boekhouding. Iedereen heeft het recht om meer te weten over onze jaarlijkse activiteiten en rekeningen. Elk jaar publiceert KIYO een jaarverslag, een rapport over de voorbije activiteiten, inkomsten en uitgaven. Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en goedgekeurd door onze algemene vergadering. Ook voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financien als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking op regelmatige basis controles uit.
Klik hier voor meer informatie...

KIYO

KIES EEN ORGANISATIE

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2014 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2015